CHUNG CƯ NAM ĐÔ COMPLEX – ANH CHI

Diện tích: 149m² , Thiết kế: 25 triệu ; Thi công: 375 triệu; T.gian thi công: 32ngày

Gọi Ngay 0934 729 868