CHUNG CƯ HAPULICO – 350 TRIỆU

Diện tích: 93m² , Thiết kế: 20 triệu ; Thi công: 450 triệu; T.gian thi công: 30 ngày