PHÒNG KHÁCH – CHỊ HẠNH

Diện tích: 30 m² , Thiết kế: 6 triệu ; Thi công: 105.4 triệu; T.gian thi công: 25 ngày