PHÒNG NGỦ TẬP THỂ – DORM HOTEL

Diện tích: 12m² , Thiết kế: 2.4 triệu ; Thi công: 40 triệu; T.gian thi công: 20 ngày